Одна задача

Задача на олімпіаду.  Довести, що ненульова квадратна матриця має ранг 1 тоді й тільки тоді, коли вона є добутком стовпця на рядок (зліва направо).

Доведення. Нехай ненульова квадратна матриця

    \[C=\left( \begin{matrix} {{a}_{1}} \\ ... \\ {{a}_{n}} \\ \end{matrix} \right)\left( \begin{matrix} {{b}_{1}} & ... & {{b}_{n}} \\ \end{matrix} \right).\]

Тоді

    \[C=\left( \begin{matrix} {{a}_{1}}{{b}_{1}} & ... & {{a}_{1}}{{b}_{n}} \\ ... & ... & ... \\ {{a}_{n}}{{b}_{1}} & ... & {{a}_{n}}{{b}_{n}} \\ \end{matrix} \right).\]

Не обмежуючи загальності, будемо вважати, що

    \[{{a}_{1}}\ne 0.\]

Тоді очевидно, що перший рядок матриці ненульовий, причому кожний рядок її є добутком першого рядка і деякого числа. Тому ранг C дорівнює 1.

Навпаки. Нехай ранг C дорівнює 1. Тоді кожний рядок такої матриці є добутком деякого фіксованого рядка і числа. Не обмежуючи загальності, можна вважати, що це перший рядок. Тоді C має вигляд

    \[C=\left( \begin{matrix} {{b}_{1}} & {{b}_{2}} & ... & {{b}_{n}} \\ {{a}_{2}}{{b}_{1}} & {{a}_{2}}{{b}_{2}} & ... & {{a}_{2}}{{b}_{n}} \\ ... & ... & ... & ... \\ {{a}_{n}}{{b}_{1}} & {{a}_{n}}{{b}_{2}} & ... & {{a}_{n}}{{b}_{n}} \\ \end{matrix} \right)=\left( \begin{matrix} 1 \\ {{a}_{2}} \\ ... \\ {{a}_{n}} \\ \end{matrix} \right)\left( \begin{matrix} {{b}_{1}} & {{b}_{2}} & ... & {{b}_{n}} \\ \end{matrix} \right).\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>